Adierazpena

(más abajo en castellano)

Unibertsitateko komunitatearen datu pertsonalak UPV/EHUko “hodeian” nahi ditugu

Azpikontratazioak gero eta gehiago dira Euskal Herriko Unibertsitateko zerbitzuetan. Adibide bat, Informazio eta Komunikazio Teknologien zerbitzuetan UPV/EHUko gerentziak eman nahi duen hurrengo pausoa: Unibertsitateko irakasle, administrazio eta zerbitzuetako pertsonala eta ikasleen posta elektronikoak Microsoft Office 365era migratu nahi ditu. Hau da, kontu hauetan jasotzen diren mezuak, gure unibertsitateko zerbitzarietan egon beharrean, Microsoften zerbitzarietan egongo dira, “hodeian” (Hodeia ez da existitzen, beste norbaiten ordenagailua da, kasu honetan Microsoftena).

Sistema berri honen arriskuak eta gabeziak:

 1. Pribatutasunik ez
  UPV/EHUko komunitatea osatzen dugunon datu pertsonalak, proiektu eta ikerkuntzen emaitzak enpresa pribatuen esku uzteak datu hauen pribatutasunaren bermatzea ezinezko egiten du. Datu hauek UPV/EHUk bere “hodeian” gorde ditzake.
 2. Dependentzia
  Ikaskuntzan autonomia sustatzen duen unibertsitate batek, ez luke multinazional baten produktuen alde egin behar, erabiltzaileei beste aukerarik eman gabe. Sistema honekin Microsoften produktuekiko menpekotasuna areagotu egingo da.
 3. UPV/EHUren izaera publikoaren galera
  Ordenagailu eta IKTen erabilera ikaragarri hazi da azken urteotan. Baina UPV/EHUko IKT zerbitzuetan ez dira lanpostu berriak sortu, ez eta baliabide teknikoak handitu; aitzitik, aplikazio eta zerbitzari batzuen kudeaketa (UXXI, Egoitza elektroniko berria, …), enpresa pribatuen esku utzi da eta beste kasu batzuetan garapena edota kudeaketaren parte bat azpikontratatu egin da (GAUR, eGela, Meta4, …)
 4. UPV/EHUren dirua xahutzea
  UPV/EHUk finantza eta ondare jasangarritasuna bermatu nahi badu, baita gaitasun zientifiko-teknologikoak eta informazioaren teknologiei lotutakoak ere, azpikontratazioetan dirua xahutzeari utzi eta UPV/EHUko langileek kudeatuko duten azpiegitura eta software libre baten alde egiteko garaia da.

Adierazpen hau sinatzen dugun norbanako, sindikatu, sail eta elkartek gure kezka aditzera eman nahi dugu, eta

Hau eskatzen diogu UPV/EHUko zuzendaritzari:

 • Enpresa pribatu baten esku gure datu pertsonalak ez uztea
 • IKTen kudeaketan pribatizazioa baztertzea
 • Software librearen alde benetako konpromisoa hartzea

Los datos personales de la comunidad universitaria los queremos en la “nube” de la UPV/EHU

Las subcontrataciones en los servicios de la Universidad del País Vasco siguen en aumento. Como ejemplo, el paso que quiere dar la gerencia de la universidad en el servicio de Tecnologías de la Información y Comunicación: quiere migrar todas las cuentas de correo electrónico del profesorado, alumnado y personal de administración y servicios a Microsoft Office 365. Es decir, que los mensajes gestionados desde estas cuentas, en lugar de estar en los servidores de la universidad, van a estar en los servidores de Microsoft, “en la nube” (la nube no existe, es el ordenador de otra persona, en este caso Microsoft).

Peligros y carencias de este nuevo sistema:

 1. Falta de privacidad
  Dejando los datos personales, resultados de investigaciones y proyectos de la comunidad universitaria en manos de una empresa privada, es imposible garantizar la privacidad de los mismos. Estos datos pueden ser almacenados en la “nube” de la UPV/EHU.
 2. Dependencia
  Una universidad que impulsa la autonomía en el aprendizaje no debería inclinarse por los productos de una multinacional, sin dar otra opción a las personas usuarias. Con este sistema aumentará la dependencia hacia los productos de Microsoft.
 3. Pérdida del carácter público de la UPV/EHU
  El uso de ordenadores y TIC ha aumentado muchísimo durante estos últimos años. Pero en los servicios de las TIC de la UPV/EHU no se han creado nuevos puestos de trabajo, ni tampoco han aumentado los medios técnicos; al contrario, la gestión de algunos servidores y aplicaciones (UXXI, nueva Sede electrónica, …) se ha dejado totalmente en manos de empresas privadas y en otros casos se ha subcontratado parte del desarrollo y/o gestión (GAUR, eGela, Meta4, …)
 4. Despilfarro del dinero de la UPV/EHU
  Si la UPV/EHU persigue garantizar la sostenibilidad financiera y patrimonial, así como las capacidades científico-tecnológicas y de tecnologías de la información, es hora de dejar de despilfarrar dinero en subcontrataciones y apostar por el software libre y una infraestructura gestionada por personal de la UPV/EHU.

Las personas a título individual, sindicatos, departamentos y asociaciones que firmamos este manifiesto, queremos expresar nuestra preocupación y,

Solicitamos a la dirección de la UPV/EHU lo siguiente:

 • No dejar nuestros datos personales en manos de una empresa privada
 • Desechar la privatización en la gestión de las TIC
 • Adoptar un verdadero compromiso a favor del software libre
Create your website at WordPress.com
Hasi zaitez